Wystarczy mail lub sms do zawarcia umowy

W dniu 8 września br. weszło w życie nowe prawo ułatwiające przedsiębiorcom możliwość zawarcia umowy w formie mailowej lub smsowej. Nowelizacja kodeksu cywilnego wprowadziła nową formę wyrażenia swojej woli określaną jako forma dokumentowa, która może być wyrażona poprzez sms, mail lub nagranie audio. 

Forma dokumentowa musi być złożona w postaci dokumentu, czyli za pośrednictwem nośnika informacji (dysku zewnętrznego, pendrive, kartka papieru etc.) umożliwiającego zapoznanie się z jej treścią (mail, sms, nagranie) i musi być złożona w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie.

Czy „OK” wystarczy do zawarcia umowy?

Niestety samo „OK” może być niewystarczające ponieważ pozostawia pole do interpretacji. Z jednej strony może oznaczać otrzymałem dokument, z drugiej zaś może oznaczać, że zgadzam się na warunki. Osobiście radzę, żeby jasno wyrazić swoją wolę np.: „potwierdzam zawarcie umowy dotyczącej …” albo „tak, zgadzam się na warunki umowy z dnia …”.

Co zrobić gdy warunki negocjowanej umowy są odmienne od wcześniej ustalonych?

Może zdarzyć się, że w trakcie negocjacji obaj przedsiębiorcy zgodzą się na zawarte warunki ustnie i następnie jeden z kontrahentów prześle dokument z warunkami odmiennymi od ustalonych. Jeżeli zmienione warunki nie zaakceptujemy, wtedy należy niezwłocznie sprzeciwić się w dokumencie wymieniając rozbieżności dla ewentualnych celów dowodowych.

Autor: Michał Czpak, prawnik w Kancelarii Prawnej PrawnikBiz

Podstawa prawna: art. 74, 77, 77¹, 77³  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz.380).

Udostępnij ten wpis