Przedsiębiorco, pamiętaj – w grudniu przedawnią się zaległe faktury!

Koniec roku to ostatni dzwonek na przegląd niezapłaconych faktur w firmie, które zostały wystawione 2 lata temu.  

Termin przedawnienia faktur z tytułu sprzedaży w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wynosi 2 lata, dlatego jeśli przedsiębiorca wystawił fakturę w 2019 r. i kontrahent nie zapłacił,  wtedy okres przedawnienia takiego roszczenia upłynie z ostatnim dniem grudnia 2021 r. 

Przykład:

Przedsiębiorca wystawił fakturę z dniem 01.01.2019 r., a więc termin przedawnienia takiej faktury to 31.12.2021 r., ponieważ przepis prawa wywołuje skutek na ostatni dzień roku kalendarzowego.   

Sposoby na przerwanie terminu przedawnienia 

1. Zawarcie ugody 

Ugoda jest formą umowy zawartą pomiędzy przedsiębiorcą a dłużnikiem i powinna obejmować oświadczenie dłużnika o uznaniu długu wynikającego z zaległej faktury, co spowoduje przerwanie terminu przedawnienia. Taka umowa powinna być zawarta na piśmie ze względów dowodowych, gdyż umowa, ustna pomimo że jest wiążąca, to może być trudna do udowodnienia w ewentualnym sporze sądowym.

2. Zawezwanie do próby ugodowej

Taka forma wymaga napisania wniosku do sądu, w którym zawezwiemy dłużnika do ugodowego załatwienia sprawy. Odpowiednio sformułowane zawezwanie może przerwać bieg przedawnienia, niemniej jednak, jeśli sąd stwierdzi, iż zawezwanie zostało sporządzone tylko i wyłącznie w celu przerwania biegu przedawnienia, taki wniosek może zostać odrzucony i nie wywoła zamierzonego skutku, dlatego istotne jest, aby zawierał odpowiednie uzasadnienie.   

3. Mediacja

Jest kolejnym sposobem na przerwanie biegu przedawnienia i wymaga przekazania mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji wraz potwierdzeniem dostarczenia odpisu wniosku dłużnikowi. Brak zgody dłużnika na mediację powoduje, że termin przedawnienia nie ulega przerwaniu. 

4. Wniesienie pozwu 

Jeśli powyższe sposoby zawiodą, pozostaje wnieść pozew o zapłatę zaległej faktury. Wniesienie takiego pozwu do sądu z automatu powoduje przerwanie biegu przedawnienia, niezależnie od woli dłużnika w kwestii przystąpienia do sprawy. W tym wypadku pozew powinien zostać odpowiednio sformułowany, ponieważ w przypadku braków formalnych, wierzyciel będzie wzywany do ich uzupełnienia i jeśli zrobi to poprawnie, wtedy taki pozew spowoduje przerwanie terminu przedawnienia.    

Jeśli masz niezapłacone faktury, nie dopuść do ich przedawnienia i skorzystaj z naszej oferty.

Udostępnij ten wpis