Usługi

Nasze usługi

Zajmujemy się sprawami z kategorii:

 • sprawy cywilne
 • sprawy rodzinne
 • sprawy medyczne
 • sprawy z zakresu prawa pracy
 • sprawy spadkowe
 • sprawy administracyjne
Skontaktuj się z nami

Odszkodowanie za lockdown

Przedsiębiorca, który wskutek ustanowionych ograniczeń w wykonywaniu działalności gospodarczej poprzez wadliwe prawo spowodowało podstawę do uzyskania pełnowartościowego odszkodowania obejmującego:

 • szkodę rzeczywistą, która określa stratę w aktywach lub powiększenie pasywów przedsiębiorcy (koszty utrzymania obiektów, w tym najmu, wypłat dla pracowników, leasingowania sprzętu, wyposażenia, koszty kredytów zaciągniętych na utrzymanie działalności);
 • utracone przychody, co oznacza, że wskutek obostrzeń przedsiębiorca nie powiększył swojego majątku, a czego z dużym prawdopodobieństwem mógł się spodziewać. Utracone przychody w takich sprawach z reguły stanowią większość odszkodowania.

Przedsiębiorca w obecnym stanie prawnym może uzyskać większe odszkodowanie, niż gdyby został wprowadzony stan klęski żywiołowej, dlatego nie będzie lepszej okazji do uzyskania pełnowartościowego odszkodowania.

 

Skontaktuj się z nami

Odszkodowania

Miałeś wypadek komunikacyjny lub doznałeś wypadku przy pracy czy też masz podejrzenie, że mogło dojść do popełnienia błędu medycznego podczas leczenia? Masz zatem prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia.

Wypadek komunikacyjny
Występuje jeśli poszkodowany nie ze swojej winy jako pieszy, rowerzysta, kierowca, czy pasażer został poszkodowany wypadku komunikacyjnym. Jako osoba bliska osoby zmarłej w wypadku komunikacyjnego również możesz starać się o odszkodowanie z tego tytułu.

Wypadek przy pracy
Ma miejsce, jeśli zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną (np: niesprawna maszyna) spowoduje uraz lub śmierć, które nastąpiło podczas wykonywania pracy.

Błąd medyczny
Występuje wskutek nieumyślnego działania, zaniedbania lub zaniechania lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, które to przyczyniło się do wyrządzenia pacjentowi szkody.

Niepożądane skutki poszczepienne (NOP)

Jeśli wskutek szczepienia doszło do uszczerbku na zdrowiu albo śmierci, wtedy pacjent albo jego rodzina mają prawo do odszkodowania.

Jakie świadczenia można uzyskać?

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, związaną z cierpieniem fizycznym lub psychicznym w tym również związaną z utratą osoby bliskiej,
 • renta, w przypadku, gdy wypadek spowodował niezdolność do zarobkowania,
 • odszkodowanie m. in. z tytułu poniesionych kosztów: leczenia i rehabilitacji, dojazdów do placówek medycznych, opieki, przygotowania do innego zawodu, pogrzebu, utraty dochodu, zniszczonych lub utraconych rzeczy.

Korzyści dla klienta

 • brak wpłaty wstępnej
 • uzyskanie większego odszkodowania
 • wynagrodzenie kancelarii jest uzależnione od kwoty uzyskanego odszkodowania
Skontaktuj się z nami

Skuteczna windykacja

Skuteczna windykacja to kompleksowa usługa, która ma na celu wyegzekwowanie należności na rzecz klienta. Przedsiębiorca otrzymuje następujące usługi windykacyjne:

I. Windykacja
Działania kancelarii zmierzają do bezpośredniego wyegzekwowania należności na drodze przedsądowej. Na tym etapie przedstawiamy dłużnikowi propozycję polubownej spłaty zadłużenia oraz wyjaśniamy konsekwencje prawne i finansowe wynikające z odmowy spłaty zadłużenia w umówionym terminie.

II. Egzekucja
Skierowanie najpierw sprawy do sądu oraz następnie do organu egzekucyjnego w celu wyegzekwowania płatności z majątku dłużnika na rzecz klienta.

Korzyści dla klienta

 • 0% prowizji od faktury
 • 0 zł opłat wstępnych
 • koszty windykacji pokrywa dłużnik
 • poprawa płynności finansowej
 • niedopuszczenie do przedawnienia długu
Skontaktuj się z nami

Kontakt

Kancelaria Prawna PrawnikBiz
tel. +48 518 811 955
ul. Piastowska 22
05-807 Podkowa Leśna
e-mail: kontakt@prawnikbiz.pl

Zadzwoń teraz Napisz e-mail

Spotkania z Klientami możliwe są pod wskazanym adresem po uprzednim umówieniu wizyty

tel. +48 518 811 955
Atrium Centrum
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa

Formularz kontaktowy

  created by RedConcept