Windykacja zaległych faktur w firmie pomoże przetrwać inflację

Niezapłacone faktury to w pewnym sensie darmowy „kredyt”, który został udzielony kontrahentowi. De facto to on korzysta z kapitału, który powinien zostać zapłacony za dostarczone usługi czy towary. W przypadku niezapłaconej na czas faktury wierzycielowi przysługują należności, które może dodatkowo naliczyć dłużnikowi.  

Odsetki 

Za nieterminową zapłatę wierzycielowi należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Stopa procentowa takich odsetek jest sumą stopy referencyjnej NBP ustalaną w okresie półrocznym tj. na dzień 1 stycznia i 1 lipca każdego roku – do tego dodajemy 10%. Co w przypadku rosnących stóp procentowych powoduje, że dłużnikowi naliczane są większe odsetki np: w I połowie 2022 r. odsetki wynosiły 11,5% w skali roku.      

Rekompensata        

Przedsiębiorcy za opóźnienie w zapłacie faktury przez innego przedsiębiorcę, przysługuje rekompensata za koszty odzyskania należności stanowiąca równowartość kwoty:

  1. 40 euro – gdy wysokość faktury nie przekracza 5000 zł
  2. 70 euro – gdy wartość faktury jest wyższa od 5000 zł i niższa niż 50 000 zł
  3. 100 euro – gdy wartość faktury jest równa lub wyższa 50 000 zł   

Jak ustalić kurs euro?

W tym przypadku bierzemy pod uwagę średni kurs euro ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie stało się wymagalne.

Przykład:

Termin zapłaty faktury na kwotę 4000 zł został określony na dzień 22.04.2022 r., więc termin wymagalności przypada na następny dzień 23.04.2022 r. Czyli średni kurs euro NBP należy przyjąć z ostatniego dnia roboczego z marca 2022 r., który wynosi 4,6525 zł Rekompensata w tym wypadku będzie wynosić 40 euro. Zatem 40 x 4,6525 zł = 186,1 zł. 

Zwrot celowych kosztów windykacji 

Wierzycielowi również przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z odzyskaniem należności przewyższających ww. rekompensatę. Uzasadnione koszty to koszty np: prawnika albo usługi windykacyjnej, które przewyższyły kwotę rekompensaty, koszty te powinny odnosić się do rynkowych stawek takich usług.    

Podsumowanie

Wartość rekompensaty wraz z odsetkami za opóźnienie może przynieść wierzycielowi całkiem pokaźną kwotę, zwłaszcza, gdy kwota niezapłaconej faktury jest wysoka oraz upłynął odpowiednio długi termin od dnia zapłaty.    

Wysokość rekompensaty

Miesiąc wymagalności roszczeniaKurs euro w zł Rekompensata w zł
40 euro70 euro100 euro
Kwiecień 20224,6525186,1325,675465,25
Marzec 20224,6909187,636328,363469,09
Luty 20224,5982183,928321,874459,82
Styczeń 20224,5994183,976321,958459,94
Grudzień 20214,6834187,336327,838468,34
Listopad 20214,6208184,832323,456462,08
Październik 20214,6329185,316324,303463,29
Wrzesień 20214,5374181,496317,618453,74
Sierpień 20214,5731182,924320,117457,31
Lipiec 20214,5208180,832316,456452,08
Czerwiec 20214,4805179,22313,635448,05
Maj 2021 4,5654182,616319,578456,54
Kwiecień 20214,6603186,412326,221466,03
Marzec 20214,5175180,7316,225451,75
Luty 2021 4,5385181,54317,695453,85
Styczeń 2021 4,6148184,592323,036461,48
Grudzień 20204,4779179,116313,453447,79
Listopad 20204,6188184,752323,316461,88
Październik 20204,5268181,072316,876452,68
Wrzesień 20204,3969175,876307,783439,69
Sierpień 20204,4072176,288308,504440,72
Lipiec 20204,4660178,64312,62446,60
Czerwiec 20204,4503178,012311,521445,03
Maj 2020 4,5424181,696317,968454,24
Kwiecień 20204,5523182,092318,661455,23
Marzec 20204,3355173,42303,485433,55
Luty 20204,3010172,04301,07430,10
Styczeń 2020 4,2585170,34298,095425,85
Udostępnij ten wpis