Warto uzyskać odszkodowanie za lockdown od Skarbu Państwa

Hotelarstwo, gastronomia czy eventy są branżami, które przez zamknięcie gospodarki odnotowały duże spadki dochodów. Niewprowadzenie stanu nadzwyczajnego spowodowało, że ciężar dowodowy dochodzenia odszkodowania został przerzucony na poszkodowanych przedsiębiorców. Natomiast ustanowienie ograniczeń w wykonywaniu działalności gospodarczej poprzez wadliwe prawo spowodowało podstawę do uzyskania odszkodowania, co w konsekwencji wywołało falę pozwów przeciwko Skarbowi Państwa

Odszkodowanie
Kierując sprawę na drogę sądową, przedsiębiorca będzie zobowiązany wykazać szkodę jaka została mu wyrządzona z powodu uniemożliwienia wykonywania działalności gospodarczej. Szkoda składa się z dwóch elementów:

  • szkody rzeczywistej, która określa stratę w aktywach lub powiększenie pasywów przedsiębiorcy. W przypadku wspomnianej branży hotelarskiej wprowadzenie ograniczeń spowodowało, że na bieżąco należało pokrywać koszty utrzymania obiektów (w tym najmu), wypłat dla pracowników, leasingowania sprzętu, wyposażenia, koszty kredytów zaciągniętych na utrzymanie działalności itd.;
  • utraconych korzyści, co oznacza, że wskutek obostrzeń przedsiębiorca nie powiększył swojego majątku, a czego z dużym prawdopodobieństwem mógł się spodziewać. Niektóre branże, jak na przykład hotelarska dużą część swoich zysków czerpało z restauracji lub organizacji imprez okolicznościowych takich jak wesela, komunie albo chrzty. Przy oszacowaniu takiej szkody pomocne mogą być przychody (netto) z roku sprzed pandemii. Natomiast jeśli przedsiębiorca uruchomił działalność w 2020 r., pomocne do oszacowania szkody będą przychody z miesięcy w których zniesiono zakazy w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Bezzwrotna pomoc

Cześć przedsiębiorców otrzymała większe lub mniejsze kwoty dofinansowania z tarcz rządowych, dlatego można spodziewać się, że kwota przyszłego odszkodowania będzie pomniejszona o kwotę uzyskanej bezzwrotnej pomocy.  

Terminy

Rozpatrzenie sprawy o zapłatę odszkodowania trwa około 1 roku, dlatego w stosunkowo krótkim czasie będzie można uzyskać należne i pełnowartościowe odszkodowanie. Kolejnym terminem, o którym powinni pamiętać przedsiębiorcy jest termin przedawnienia tego typu roszczeń, który wynosi 3 lata od daty powstania szkody (w tym przypadku nałożenia restrykcji na przedsiębiorcę).  

Zawieszenie egzekucji 

Wiele firm zostało zmuszonych do zamknięcia biznesu z powodu utraty płynności finansowej lub stoi na skraju bankructwa. Wytoczenie powództwa wobec Skarbu Państwa może być przesłanką do zawieszenia postępowania o zapłatę przed sądem oraz egzekucyjnego przed komornikiem, co być może pozwoli zyskać na czasie i przeorganizować biznes lub nawet pozwoli na odzyskanie płynności finansowej. Uzyskane odszkodowanie w konsekwencji może spowodować, że zobowiązania zostaną uregulowane i zapewnią ciągłość prowadzenia biznesu.       

Projekt ustawy odszkodowawczej

Senat RP przyjął projekt ustawy o wyrównywaniu szkód majątkowych wynikających z ograniczeń, nakazów lub zakazów dotyczących działalności gospodarczej wprowadzonych w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wywołanych zakażeniami wirusem SARS CoV-2, który zakłada, że przedsiębiorca:

  • może uzyskać 70% poniesionej szkody pomniejszonej o bezzwrotną pomoc,
  • po uzyskaniu odszkodowania nie można dochodzić dalszego odszkodowania,
  • otrzymanie odszkodowania ma nastąpić w ciągu 3 miesięcy.     

Projekt zapewne będzie umożliwiał szybkie uzyskanie odszkodowania, o ile nastąpi ono we wskazanym terminie, dlatego będzie dobrym rozwiązaniem dla tych przedsiębiorców, którzy liczą na szybki zastrzyk gotówki, pozbawiając się tym samym pełnowartościowego odszkodowania. Natomiast z uwagi na to, że dany projekt został wniesiony przez opozycję, to można się spodziewać, że nie wejdzie on w życie.

Udostępnij ten wpis