Sąd uchylił decyzję sanepidu wobec fryzjera otwartego pomimo zakazu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wydał wyrok w w sprawie II SA/Op 219/20 dotyczący skargi na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za niezastosowanie się do czasowego ograniczenia prowadzenia przez przedsiębiorców działalności ustanowionego w stanie epidemii.

Wyrok uchylił zaskarżoną decyzję administracyjną sanepidu w całości z powodu naruszenia szeregu przepisów prawa oraz umorzył postępowanie z uwagi na brak podstaw do dalszego jej prowadzenia.

Link do wyroku WSA: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C73366F87D

Udostępnij ten wpis