Pozew zbiorowy czy indywidualny

W sprawach odszkodowawczych kierowanych do sądu niezwykle ważne są opłaty, czas rozpatrzenia sprawy oraz uzyskanie najwyższego odszkodowania.

Kierując się powyższymi kryteriami można dokonać porównania, który z pozwów będzie najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy starającego się o odszkodowanie za lockdown od Skarbu Państwa.   

Pozew zbiorowy 

Opłata

Dużą zaletą takiego pozwu jest niższa opłata, która wynosi 2,5% wartości przedmiotu sporu (kwoty odszkodowania), jednak niemniej niż 100 zł i nie więcej niż 200 000 zł. 

Czas rozpatrzenia sprawy

Wadą jest długość takich postepowań, ponieważ minimalna liczba osób wynosi 10, co przekłada się na czas rozpatrzenia sprawy przez sąd. Ponadto ten rodzaj pozwów charakteryzuje skomplikowana procedura dopuszczalności postępowania grupowego. W tym zakresie grupa przedsiębiorców będzie musiała spełnić szereg wymagań formalnych, co skutkuje wydaniem przez sąd postanowienia, na które oczywiście będzie przysługiwać zażalenie. Dodatkowo Skarb Państwa może zażądać uiszczenia kaucji przez grupę przedsiębiorców na poczet zabezpieczenia kosztów procesowych, która maksymalnie może wynieść do 20% wartości przedmiotu sporu (kwoty odszkodowania). Powyższe wpływa na wydłużenie czasu rozpatrzenia sprawy oraz wzrost ponoszonych opłat przez przedsiębiorców. Przykładem sprawy, która była rozpatrywana w postępowaniu grupowym jest sprawa frankowiczów przeciwko Mbankowi, która zakończyła się po 10 latach.      

Ważne

Po uprawomocnieniu się postanowienia sądu co do składu grupy, przedsiębiorca nie będzie mógł wycofać się z pozwu zbiorowego. Zamknie tym samym sobie drogę do wytoczenia powództwa indywidualnego.  

Wysokość odszkodowania 

W postępowaniach grupowych więcej niż połowa członków grupy może zadecydować o zawarciu ugody lub ograniczeniu roszczenia (wysokości odszkodowania), co dla innych członków grupy może być niekorzystnym rozwiązaniem, które uniemożliwi uzyskanie pełnowartościowego odszkodowania.  

Pozew indywidualny 

Opłata 

Wniesienie pozwu wynosi 5% kwoty odszkodowania, jednak nie więcej niż 200 000 zł.

Czas rozpatrzenia sprawy

W przeciwieństwie do pozwu zbiorowego takie postępowanie może trwać do roku w pierwszej instancji, co znacznie przyśpieszy uzyskanie należnego odszkodowania. Nie mamy tu skomplikowanej procedury, jaka charakteryzuje pozwy zbiorowe, która znacznie wpływałaby na długość postępowania.    

Wysokość odszkodowania 

Roszczenie objęte pozwem indywidualnym nie jest uzależnione od decyzji większości grupy jak w pozwie zbiorowym oraz przy uwzględnieniu powództwa mogą przesądzać okoliczności dotyczące konkretnego przedsiębiorcy, dlatego może on uzyskać pełnowartościowe odszkodowanie.

Podsumowanie

Podejmując decyzję o sposobie wytoczenia powództwa należy wziąć pod uwagę jakie mamy potrzeby w tym zakresie, dla jednych przedsiębiorców będą to opłaty związane ze sprawą sądową, a dla innych czas rozpatrzenia sprawy. Jednak biorąc pod uwagę opisywane wady i zalety, pozew indywidualny wydaje się być efektywniejszą formą dochodzenia roszczeń od Skarbu Państwa.         

Jeśli uważasz, że artykuł był wartościowy polub nas na Facebooku lub udostępnij go znajomym. 

Udostępnij ten wpis