Opóźniony lot? Sprawdź swoje prawa pasażera

Jeśli Twój lot jest opóźniony względem planowanego czasu odlotu, masz prawo do uzyskania pomocy, zwrotu kosztów i do lotu powrotnego, w zależności od długości opóźnienia i długości trasy. Jeżeli dotrzesz do miejsca docelowego z ponad 3-godzinnym opóźnieniem, masz prawo do odszkodowania, chyba że opóźnienie było spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności.

Kiedy mają zastosowanie prawa pasażerów linii lotniczych w UE?
• W przypadku lotów w obrębie UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE lub z kraju spoza UE
• W przypadku lotów z kraju spoza UE do UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE
• W przypadku lotów z UE do kraju spoza UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE lub z kraju spoza UE

UE oznacza 28 krajów UE Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Czechy, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania
w tym Gwadelupę, Gujanę Francuską, Martynikę, Reunion, Majottę, Saint-Martin (Antyle Francuskie), Azory, Maderę i Wyspy Kanaryjskie oraz Islandię, Norwegię i Szwajcarię.

Na jaką pomoc mogę liczyć? 
Linie lotnicze powinny zaoferować Ci i zapewnić nieodpłatną pomoc, kiedy czekasz na swój lot. Obsługujący przewoźnicy lotniczy powinni również w miarę możliwości zapewnić dostępność zakwaterowania dla osób niepełnosprawnych i ich psów przewodników. Udzielana pomoc obejmuje:
• napoje
• posiłki
• zakwaterowanie (jeśli rezerwację przeniesiono na następny dzień)
• transport do miejsca zakwaterowania i z powrotem do portu lotniczego
• dwie rozmowy telefoniczne, dwa dalekopisy, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe.

Jeśli nie zaoferowano Ci pomocy i opłaciłeś np. swoje posiłki i napoje, przewoźnik lotniczy powinien zwrócić Ci poniesione koszty, pod warunkiem że były one niezbędne, odpowiednie i rozsądne. W tym celu powinieneś zachować wszystkie pokwitowania zapłaty. Prawo do uzyskania pomocy masz tak długo, jak długo musisz czekać na zmianę planu podróży przy porównywalnych warunkach przewozu do miejsca docelowego w najwcześniejszym możliwym terminie.

W wyjątkowych przypadkach linie lotnicze mogą zdecydować o ograniczeniu lub zaniechaniu pomocy, jeśli jej zapewnienie mogłoby spowodować dalsze opóźnienie pasażerów oczekujących na alternatywny lub opóźniony lot.

Na co mogę liczyć w przypadku zmiany planu podróży lub zmiany rezerwacji?

Przewoźnik lotniczy musi zapewnić Ci, jednorazowo, wybór między:
• zwrotem ceny biletu i, w przypadku lotu z przesiadką, lotem powrotnym do portu lotniczego odlotu w najwcześniejszym możliwym terminie
• zmianą trasy do miejsca przeznaczenia przy najbliższej okazji, oraz
• zmianą planu podróży w późniejszym, dogodnym dla Ciebie terminie, przy porównywalnych warunkach przewozu, z zastrzeżeniem dostępności wolnych miejsc.

Gdy tylko dokonasz wyboru jednej z tych trzech opcji, wygasną Twoje prawa w odniesieniu do dwóch pozostałych opcji. Niemniej jednak w niektórych przypadkach przewoźnik nadal będzie miał obowiązek zapewnienia Ci odszkodowania.
• Jeśli przewoźnik lotniczy nie wypełnia swojego obowiązku zaoferowania zmiany planu podróży przy porównywalnych warunkach przewozu w najwcześniejszym możliwym terminie, musi zwrócić Ci poniesione przez Ciebie koszty lotu.
• Jeśli przewoźnik nie oferuje wyboru między zwrotem kosztów biletu a zmianą planu podróży, ale decyduje jednostronnie o zwrocie kosztów, jesteś uprawniony do otrzymania zwrotu różnicy ceny za nowy bilet (przy porównywalnych warunkach przewozu).
• Jeżeli zarezerwowałeś lot do miejsca docelowego, a lot powrotny – oddzielnie u różnych przewoźników lotniczych, i lot do miejsca docelowego został odwołany, zwrot należy się wyłącznie za odwołany lot.

Jeżeli jednak loty do miejsca docelowego i loty powrotne są obsługiwane przez różnych przewoźników, ale są objęte jedną rezerwacją, w przypadku odwołania lotu do miejsca docelowego, masz prawo do:
• odszkodowania
• albo zwrotu pełnej ceny biletu (loty do miejsca docelowego i loty powrotne), albo zmiany planu podróży na inny lot do miejsca docelowego.

Odszkodowanie w przypadku opóźnienia w miejscu przylotu
Kwota w euro          Odległość
  250                           Do 1 500 km
  400                           Powyżej 1 500 km w obrębie UE i wszystkie inne loty od 1 500 do 3 500 km
  600                           Powyżej 3 500 km

Jeżeli przewoźnik zaproponował Ci zmianę planu podróży i do miejsca docelowego przybędziesz z opóźnieniem 2–, 3– lub 4–godzinnym, kwota odszkodowania może zostać pomniejszona o 50 proc.

Odszkodowanie w przypadku opóźnienia lotu
• Jeśli do miejsca docelowego przybędziesz z opóźnieniem wynoszącym co najmniej 3 godziny, masz prawo do odszkodowania, jeżeli opóźnienie nie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków .

• Jeśli odbywasz lot z kraju UE i utracisz połączenie wewnątrz UE lub do kraju spoza UE, powinieneś mieć prawo do odszkodowania, jeżeli dotrzesz do miejsca docelowego z opóźnieniem większym niż 3 godziny. Nie ma znaczenia, czy przewoźnik obsługujący loty z przesiadką jest przewoźnikiem unijnym czy też nie.

• Jeśli wylatujesz z kraju spoza UE do miejsca docelowego w kraju UE i korzystasz z lotów z przesiadką obsługiwanych kolejno przez przewoźników spoza UE i z UE lub tylko przez przewoźników unijnych, prawo do odszkodowania w razie długiego opóźnienia przylotu do miejsca docelowego będzie Ci przysługiwać wyłącznie w przypadku lotów obsługiwanych przez przewoźników z UE.

• Nie masz prawa do odszkodowania, jeśli spóźnisz się na połączenie z powodu znacznych opóźnień przy kontroli bezpieczeństwa lub jeśli nie będziesz przestrzegał czasu wejścia na pokład w porcie lotniczym przesiadki.

• Jeśli zgodzisz się na lot do innego portu lotniczego niż wskazany w pierwotnej rezerwacji i jego przylot będzie opóźniony, masz prawo do odszkodowania. Czas przylotu stosowany do obliczenia opóźnienia jest czasem przybycia do portu lotniczego wskazanego w pierwotnej rezerwacji lub do innego miejsca uzgodnionego z przewoźnikiem. Koszty transportu z alternatywnego portu lotniczego do portu lotniczego objętego pierwotną rezerwacją lub innego uzgodnionego miejsca powinien ponosić obsługujący przewoźnik lotniczy.

• Jeżeli przewoźnik lotniczy zaproponuje Ci zmianę planu podróży i do miejsca docelowego przybędziesz z opóźnieniem 2–, 3– lub 4–godzinnym, kwota odszkodowania może zostać pomniejszona o 50 proc.

Okoliczności nadzwyczajne – opóźnienie lotu
Nadzwyczajne okoliczności mogą prowadzić do więcej niż jednego odwołania lub opóźnienia w miejscu docelowym. Do sytuacji określonych jako okoliczności nadzwyczajne należą m.in. decyzje dotyczące zarządzania ruchem lotniczym, destabilizacja polityczna, niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zagrożenia bezpieczeństwa.

Sytuacje, które nie są uważane za nadzwyczajne okoliczności, obejmują:
• większość problemów technicznych wykrywanych podczas obsługi technicznej samolotu lub występujących z powodu braku takiej obsługi,    

• zderzenie ruchomych schodów ze samolotem.

Jeśli przewoźnik lotniczy powołuje się nadzwyczajne okoliczności, muszą być one wyraźnie uzasadnione. Przewoźnik lotniczy jest zwolniony z obowiązku wypłacenia odszkodowania w przypadku odwołania lotu lub opóźnienia przylotu, jeśli potrafi wykazać, że odwołanie lub opóźnienie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć nawet przy podjęciu wszelkich racjonalnych środków.

źródło: www.europa.eu

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91Tekst mający znaczenie dla EOG.

Udostępnij ten wpis