Czy program rodzina 500+ ma wpływ na wysokość alimentów?

Wprowadzenie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. programu rodzina 500+ należy uznać za pozytywne zjawisko, które wyraźnie wspiera finansowo rodzinę, jednakże praktyka sądów rodzinnych ujawniła słabość ustawy w zakresie wysokości zasądzania świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci.

Czym jest obowiązek alimentacyjny ?
Jest to obowiązek dostarczenia środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo (art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Jaki jest cel świadczenia z programu 500+ ? 
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych wychowaniem dziecka, w tym z opieką i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych (art. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci).

Zestawiając obie definicje ustawowe ze sobą można odnieść wrażenie, że dotykają tej samej istoty sprawy czyli dostarczenia środków na utrzymanie dziecka. Taka interpretacja w przypadku rodzin w których małżonkowie/partnerzy się rozstali może prowadzić do bezskutecznego podwyższenia alimentów albo do złożenia wniosku o obniżenie zasądzonych alimentów przez zobowiązanego rodzica, co jest sprzeczne z celem ustawy jakim jest zmniejszenie obciążenia finansowego rodzin związanych z wychowywaniem dzieci, a tym samym zachęcać do podejmowania decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci.

Mam nadzieję, że trwające prace nad zmianą ustawy doprowadzą do tego, że sądy rodzinne nie będą uwzględniać świadczenia 500 + zasądzając alimenty od zobowiązanego. 

Autor: Michał Czpak, Prawnik w Kancelarii Prawnej PrawnikBiz

Udostępnij ten wpis