Pozew przeciwko Skarbowi Państwa szansą na uratowanie biznesu

W przypadku, gdy twoja firma straciła płynność finansową, wytoczenie powództwa wobec Skarbu Państwa o odszkodowanie za nałożone restrykcje może być szansą na uchronienie biznesu od egzekucji i jego zamknięciem.

Kiedy możemy zawiesić postępowanie

Nieuregulowanie zobowiązania przez przedsiębiorcę musi mieć związek z nałożonymi obostrzeniami, wtedy powództwo przeciwko Skarbowi Państwa może skutecznie zawiesić postępowanie o zapłatę czy też postępowanie egzekucyjne. Powodem takiego zawieszenia jest niemożność zapłaty zobowiązania (faktury), które powstało nie z winy samego przedsiębiorcy, natomiast wskutek uniemożliwienia mu prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo pozew wobec Skarbu Państwa powinien obejmować sporną wierzytelność, gdyż od wyniku tego postępowania będzie zależeć postępowanie o zapłatę czy egzekucyjne, wszczęte wobec przedsiębiorcy.  

Przykład:

Przedsiębiorca prowadzący restauracje nie uregulował czynszu za wynajmowany lokal, ponieważ nie mógł w pewnym okresie prowadzić działalności gospodarczej w związku wprowadzonymi obostrzeniami. Właściciel lokalu wniósł pozew o zapłatę zaległego czynszu. Restaurator w takiej sytuacji może wnieść o zwieszenie postępowania, ponieważ w pozwie o zapłatę wobec Skarbu Państwa zażądał m. in. odszkodowania w postaci czynszu, za który zobowiązany był zapłacić właścicielowi.        

Czy mogę złożyć pozew wobec Skarbu Państwa po wszczęciu egzekucji 

Przedsiębiorca, który spodziewa się egzekucji nie powinien zwlekać ze złożeniem pozwu wobec Skarbowi Państwa. Komornik może podjąć czynności związane z zajęciem rzeczy, konta czy innych składników majątkowych, które służą do prowadzenia biznesu. Zawieszenie na takim etapie postępowania, może spowodować długotrwały proces uwolnienia majątku spod zajęcia komorniczego, dlatego decyzji o złożeniu pozwu nie należy odkładać w czasie.  

Inne korzyści

Dodatkową korzyścią złożenia pozwu jest możliwość żądania w nim zwrotu wszystkich kosztów poniesionych w sprawie o zapłatę zaległych płatności oraz postępowania egzekucyjnego. W takich sprawach koszty związane z postępowaniem, koszty pełnomocników oraz odsetki stanowią dużą część kwoty, którą ostatecznie zostanie obciążony przedsiębiorca. Ponadto, złożenie pozwu będzie stanowić zabezpieczenie dla wierzycieli ich płatności, co samo w sobie może stanowić pole do negocjacji z nimi w sprawie wstrzymania się od skierowania sprawy do sądu albo komornika.      

Gdzie złożyć wniosek

W przypadku spraw toczących się przed sądem, wniosek o zwieszenie postępowania należy złożyć do sądu, w którym toczy się postępowanie o zapłatę. W przypadku spraw egzekucyjnych wniosek należy złożyć do komornika prowadzącego egzekucję. Natomiast jeżeli komornik nie zawiesił postępowania, należy złożyć skargę na czynności komornika i wnosić o jego zawieszenie. Oczywiście, ostatecznie to sąd roztrzygnie w tym zakresie sprawę.

Udostępnij ten wpis