Dłużnik mojego dłużnika jest moim dłużnikiem

Umorzenie przez komornika sprawy egzekucyjnej z powodu braku majątku nie zawsze oznacza brak szans na odzyskanie pieniędzy od dłużnika. Tam, gdzie niektórzy myślą, że osiągnęli „sufit” egzekucji dla innych jest to dopiero „podłoga”.

Rozumiejąc, że w biznesie jednym z istotnych elementów jest utrzymanie tzw. płynności finansowej, zwrócił się do mnie przedsiębiorca, który miał problem z egzekucją majątku swojego byłego kontrahenta biznesowego. Komornik uznał egzekucję za bezskuteczną z powodu braku majątku i umorzył postępowanie wobec dłużnika. Z pozoru sprawa wydała się beznadziejna i nie było widoku na zaspokojenie roszczeń klienta.

Poszukiwanie majątku

Okazało się, że firma działała w branży w której wszyscy się znali i pozwoliło mi to ustalić, że dłużnik dysponuje niezapłaconymi wierzytelnościami w postaci niezapłaconych faktur od swoich kontrahentów. Ponadto, okazało się, że dłużnik przeprowadził sprawę o podział majątku z byłą żoną i sąd zasądził na jego rzecz określoną kwotę z tytułu podziału majątku dorobkowego wraz z ustawowymi odsetkami do dnia zapłaty. W ten sposób został ustalony krąg trzeciodłużników.

Jak sięgnąć do kieszeni trzeciodłużników

Powyższe ustalenia pozwoliły przejść do kolejnego etapu egzekucji jakim było złożenie do komornika wniosku o zajęcie ww. wierzytelności trzeciodłużników oraz o wydanie stosownego zaświadczenia w celu dalszego procedowania sprawy.

Jak uzyskać tytuł wykonawczy

Wniosek o wydanie klauzuli wykonalności na postanowienie o podział majątku dorobkowego dłużnika wraz z zaświadczeniem o zajęciu wierzytelności skierowałem do sądu, który wydał postanowienie. W ten sposób uzyskałem tytuł wykonawczy na rzecz mojego klienta jako wierzyciela egzekwującego, który umożliwił mi egzekwowanie  zajętej należności w sprawie egzekucyjnej od trzeciodłużnika jakim była żona dłużnika.   

Sprawa z pozoru może wydawać się skomplikowana dla przeciętnego Kowalskiego ponieważ mamy do czynienia tu z  wierzycielem egzekwującym i trzeciodłużnikami niezwiązanymi bezpośrednio z nim. Niemniej jednak taki sposób egzekucji pozwolił na zaspokojenie należności mojego klienta.

Autor: Michał Czpak, prawnik w Kancelarii Prawnej PrawnikBiz

Podstawa prawna: art. 887, 896, 902 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.101)

Udostępnij ten wpis