Informacje prawne i gospodarcze

05.08.2019, 15:36:07

Inflacja przyspieszyła w lipcu do 2,9 proc. w ujęciu rocznym - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS)

05.08.2019, 15:27:48

Żądanie zwrotu udzielonej przez m.st. Warszawę bonifikaty na zakup mieszkania od osoby znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i jako takie nie zasługuje na ochronę prawną

W dniu 24 lipca 2019 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w składzie 7-osobowym uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w sprawie z powództwa m.st. Warszawa o zwrot bonifikaty na zakup lokalu komunalnego.

25.06.2019, 09:01:07

Żądanie od ubezpieczyciela zwrotu kosztów zleconej przez niego osobie trzeciej ekspertyzy prywatnej mającej na celu określenie wysokości szkody

Nabywcy - w drodze przelewu - wierzytelności o odszkodowanie za szkodę komunikacyjną przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot uzasadnionych kosztów ekspertyzy zleconej osobie trzeciej tylko wtedy, gdy jej sporządzenie było w... Czytaj dalej...

11.06.2019, 11:51:44

Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody a kwestia obniżenia wysokości odszkodowania

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 11 stycznia 2019 r. V CSK 558/17