14.12.2020, 09:00:01

Przedsiębiorca z przywilejem jak konsument

Od nowego roku osoby fizyczne prowadzące biznes będą mogły – podobnie jak teraz konsumenci – m.in. w ciągu 14 dni odstąpić od umowy zawartej z inną firmą na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podawania przyczyny tego odstąpienia.
Więcej na RP.pl https://www.rp.pl/Opinie/312109975-Teresa-Siudem-Przedsiebiorca-zprzywilejem-jak-konsument.html