28.09.2020, 13:17:47

Sąd Najwyższy potwierdza nieważność polisy inwestycyjnej

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem inwestycyjnym może być uznane przez sąd za nieważne. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej ubezpieczyciela dotyczącej przełomowego wyroku stwierdzającego nieważność ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
Więcej na: https://www.rp.pl/Ubezpieczenia-i-odszkodowania/309289967-Sad-Najwyzszy-potwierdza-niewaznosc-polisy-inwestycyjnej.html