10.06.2020, 09:17:40

Tarcza 4.0: 10 zmian dla przedsiębiorców

Czego dotyczy zmiana? Zasady pozyskiwania i rozliczania pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy. Przedłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Limitowanie wysokości odpraw. Udzielanie zaległych urlopów. Rozszerzenie możliwości wprowadzania przestoju i cięcia etatów. Ubieganie się o dopłaty do pensji zatrudnionych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.....
Więcej na DGP: https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1481868,tarcza-ciecia-etatow-zwolnienia-przymusowe-urlopy.html