Wpisy z kategorii Prawo administracyjne

21.03.2016

Dane pacjenta są objęte tajemnicą lekarską i nie muszą być ujawniane podczas kontroli skarbowej u lekarza


Lekarz u którego trwała kontrola skarbowa zażądała danych pacjentów (imię, nazwisko, adres), którym udzielił świadczeń zdrowotnych. Z powodu tajemnicy lekarskiej, lekarz odmówił udzielenia informacji uzasadniając, że nie da się rozdzielić danych o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych od pozostałych danych, co w konsekwencji spowodowało, że został ukarany postanowieniem Dyrektora Izby Skarbowej karą porządkową w wysokości 2000 zł. Sprawa znalazła się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, który uznał nałożenie kary za prawidłowe tj., że dane osobowe takie jak imię i nazwisko nie są objęte tajemnicą lekarską oraz pozyskanie takich danych osobowych przez organy skarbowe jest chronione tajemnicą skarbową. Wyrok został zaskarżony przez podatnika oraz przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który w uzasadnieniu wskazał, że dane identyfikujące pacjenta stanowią część dokumentacji medycznej i podlegają ochronie. Ponadto zarzuty zostały poparte przez Naczelną Izbę Lekarska.

Wyrokiem z dnia 4 marca 2016 r. sygn. akt II FSK 1452/14 Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego a także postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej o nałożeniu kary porządkowej. W uzasadnieniu Sąd m. in. uznał, że organy skarbowe nie miały podstaw do żądania od lekarza danych osobowych pacjentów ponieważ dokumentacja medyczna stanowi spójną całość i nie można oddzielić jednych danych od drugich.

Autor: Michał Czpak, Prawnik w Kancelarii Prawnej PrawnikBiz

Czytaj dalej... / komentarze