18.03.2016

Ferie spędzone na "lodzie". Klient biura podróży ma prawo do odszkodowania za tzw. zmarnowany urlop

Wśród klientów biur podróży coraz większą popularnością cieszą się zorganizowane ferie zimowe w kraju lub za granicą. Niestety nie zawsze taki urlop spędzony jest przyjemnie i zamiast wypoczynku i dobrej zabawy, po przyjeździe na miejsce okazuje się, że np.: zakwaterowanie w hotelu oraz wyżywienie jest o niższym standardzie w stosunku do tego co biuro podróży zobowiązało się w zawartej umowie. Oczywiście świadomość klientów jest coraz większa i żądają oni zwrotu całości albo części gotówki za wykupione ferie w związku niewykonaniem albo nienależytym wykonaniem usługi przez biuro podróży. Natomiast klienci nie mają świadomości, że na gruncie prawa polskiego mogą domagać się odszkodowania za szkodę niemajątkową w postaci tzw. zmarnowanego urlopu. Należy podkreślić, że szkoda niemajątkowa za zmarnowany urlop nie jest związana z wymiarem ekonomicznym a raczej należy ją rozpatrywać w kategoriach utraty przyjemności z wypoczynku, którego powodem było niewykonanie albo nienależyte wykonanie usługi przez biuro podróży. Problematyczne podczas ewentualnego sporu sądowego może być udowodnienie tego rodzaju szkody i jej wysokości, natomiast niezadowoleni klienci mogą dochodzić swoich roszczeń majątkowych lub niemajątkowych na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.    

Precedensowe w tego typu sprawach okazało się orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-160/00 Simone Leitner v TUI Deutschland GmbH & Co. KG. Powyższe zostało potwierdzone przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 listopada 2010 r. (III CZP 79/10, OSNC 2011, nr 4, poz. 41), który zajął stanowisko, iż "przepis art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych (...) może być podstawą odpowiedzialności organizatora turystyki za szkodę niemajątkową klienta w postaci tzw. zmarnowanego urlopu"

Autor: Michał Czpak, prawnik w Kancelarii Prawnej PrawnikBiz


Czytaj dalej... / komentarze