08.08.2016
Co łączy Johna Lenona, Madonne oraz Halle Berry?


Gwiazdy takie jak John Lenon, Halle Berry, Catherine Zeta-Jones, Madonna i moja ulubiona wokalistka pop z lat liceum Britney Spears to ofiary przestępstwa stalkingu.

Nękanie może przybierać różne formy: obraźliwe wpisy na popularnym portalu społecznościowym, sms-y, e-maile, dzwonienie,  śledzenie oraz wiele innych.

Aby doszło do przestępstwa stalkingu muszą zostać spełnione następujące przesłanki

  • nękanie musi mieć charakter uporczywy tj. być długotrwałe, powtarzające się, nieustanne;
  • wskutek zachowania się sprawcy u pokrzywdzonego wystąpiło uzasadnione poczucie zagrożenia lub poczucie istotnego naruszenia jego prywatności.

Jak radzić sobie ze stalkingiem?

  • wyraź swój stanowczy sprzeciw;
  • wezwij do zaprzestania kontaktu;
  • nie reaguj na zaczepki ;
  • zbieraj dowody (archiwizuj maile, zrób printscreeny konwersacji, miej świadków, itd.) ;
  • zgłoś sprawę na Policję (ściganie przestępstwa stalkingu następuje na wniosek pokrzywdzonego).

Czy można domagać się zakazu zbliżania oraz kontaktowania się?

Zakaz zbliżania się oraz kontaktowania się może orzec sąd w wyroku jako środek karny, jednakże mało kto wie, że już na etapie postępowania prokuratorskiego, może zostać zastosowany środek zapobiegawczy w postaci zakazu zbliżania się do ofiary.

Co jeśli sprawca stalkingu nie przestrzega nałożonego zakazu?

Może zdarzyć się, że sprawca nie będzie przestrzegał nałożonego przez sąd środka karnego, wtedy niezwłocznie należy powiadomić Policję, gdyż nieprzestrzeganie sądowych wyroków stanowi przestępstwo.

Autor: Michał Czpak, Prawnik w Kancelarii Prawnej PrawnikBiz.

Kategorie: #Prawo karne